GREEN ROOF INITIATIVE

Over een stad uitstaren is spectaculair. Je ziet de stad in de verte uitwaaieren, een enkele meeuw zweeft voorbij en onder je zie je het leven krioelen. Dit stadsbeeld wordt nog mooier en rijker. Het Green Roof Initiative zorgt ervoor dat het dakenlandschap een groot doorlopend bloemenveld wordt.

Green Roof Initiative
Groene daken zijn goed voor het ecosysteem en onze levenskwaliteit. Ze vangen fijnstof af, gaan hittestress tegen en zorgen voor beter watermanagement. Groene daken zijn vaak onderdeel van het uitzicht van bewoners die in de gebouwen er omheen wonen. Voor de dichtbebouwde stedelijke gebieden heeft Green Roof Initiative een samenhangende aanpak ontwikkeld. Een masterplan dat de groene daken onderling verbindt volgens een ontwerp van een eindeloos bloemenveld. Ieder individueel groen dak is onderdeel van het grotere ontwerpplan. Er ontstaat een groot bloemenveld en zo krijgen de bewoners in de hoogbouw een schitterende zichttuin: een bloemenveld dat uitwaaiert over de daken van de stad.

Verbinding
De daken worden betrokken bij het landschap van de stad. Daken moeten  bijdragen in het woongeluk van stedelingen en zorgen voor een beter leefklimaat. We hebben een systeem ontwikkeld dat over de stadsdaken verspreid kan worden. Ons systeem zorgt voor een verbinding tussen de verschillende daken. Dit is belangrijk om een visuele eenheid in het stadsdakenlandschap te creëren, maar ook om de biodiversiteit in de stad te versterken. Hiermee scheppen we een meerwaarde boven de bestaande systemen voor groene daken.