SCHONE LEI

Behalve de esthetische impact is Groene Gevel Design de uitkomst om luchtvervuiling aan te pakken, vooral op plekken zonder veel natuurlijk groen, zoalsin grote steden. Er wordt namelijk gebruik gemaakt  van mos, dat de lucht als beste filtert van fijnstof, CO2, NO2, en SO2. Mos maakt de lucht schoon en kan goed toegepast worden op gevels.

Behalve de esthetische impact is Groene Gevel Design de uitkomst om luchtvervuiling aan te pakken, vooral op plekken zonder veel natuurlijk groen, zoalsin grote steden. Er wordt namelijk gebruik gemaakt  van mos, dat de lucht als beste filtert van fijnstof, CO2, NO2, en SO2. Mos maakt de lucht schoon en kan goed toegepast worden op gevels.

Nederland heeft veel last van milieuvervuiling. Vooral de hier drie besproken stoffen zijn in te hoge concentraties aanwezig.

Zwaveldioxide,SO2, komt met name vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen zoals een aantal soorten aardolie, bruinkool of steenkool. Het is een van de belangrijkste componenten van luchtvervuiling en smog. Het kan zich verbinden met andere stoffen in de lucht en kan zich omvormen tot zwaveltrioxide,SO3, een verbinding waaruit zich in water zwavelzuur vormt. Dit komt op de aarde neer als zure regen.

Stikstofdioxide,NO2, is een giftig gas. Als het wordt opgenomen in het menselijk lichaam kan longbeschadiging optreden. Zo kunnen rode bloedlichaampjes aangetast worden wat leidt tot een vermindering van de zuurstofopname. Stikstofdioxide ontstaat door uitstoot van elektriciteitscentrales, zware industrie en wegtransport.

Fijnstof is een deeltjes-vormige verontreiniging die in te hoge concentraties de gezondheid kan bedreigen. De grotere stofdeeltjes (PM10) die je kan inademen kunnen schade aan de luchtwegen veroorzaken. Kleinere deeltjes (PM2,5) kunnen worden opgenomen in het bloed en kunnen daar bloedklonters en de daarbij horende schade veroorzaken.

De biologische bijdrage van mos is een uitkomst voor veel milieuproblemen in grote steden. Mos is verantwoordelijk voor:

– buffer van regenwater.
– verhoging van de luchtvochtigheid.
– productie van zuurstof.
– opname van CO2.
– opname van vervuild regenwater door middel van stikstofverbindingen.
– reductie en opname van fijnstof.
– ideale leefomgeving voor bacteriën, die organische deeltjes afbreken.
– opname van gasvormige luchtvervuiling zoals NOx.

Er zijn meer mogelijkheden voor Groene Gevel Design. Het kan worden gebruikt op plaatsen waar veel fijnstof, CO2, NO2, en SO2 wordt uitgestoten, zoals op geluidsschermen langs (snel)wegen, open tunnelbakken, drukke wegen in de stad en industriegebieden. Een bijkomend voordeel van mos is dat het een geluidsdempende werking heeft. Daardoor wordt het stadslawaai sterk verminderd.

Een berekening voor de fijnstofopname van het mos t.o.v. de fijnstof uitstoot:

A = druk-bereden weg = 14 gr/m2  uitstoot van fijnstof per jaar
B = mos  = 20 gr/m2  opname van fijnstof per jaar
A / B = 0.7 m2 mos is nodig om het fijnstof van 1m2 drukbereden 
weg te neutraliseren.
Deze berekening is gebaseerd op de ideale omstandigheden voor mos.

(De gegevens die in deze berekening gevoegd zijn zijn gebaseerd op een onderzoek aan de Universiteit van Bonn o.l.v. hoogleraar-bioloog Jan-Peter Frahm, met mosmatten langs de weg. Eventuele afwijkingen worden niet uitgesloten.)